Eiendom

Vårt andre investeringsområde er eiendom. Her søker vi driftsselskaper med eiendomsutvikling og markedskunnskap som forretnings grunnlag samt bolig- og næringseiendommer vi kan investere i og utvikle. Målet er å kombinere erfaring og kompetanse fra driftsmiljøer med investeringer.