Eiendom

Vårt andre investeringsområde er eiendom. Her søker vi driftsselskaper med eiendomsutvikling og markedskunnskap som forretnings grunnlag samt bolig- og næringseiendommer vi kan investere i og utvikle. Målet er å kombinere erfaring og kompetanse fra driftsmiljøer med investeringer.

 

Røislandco logo

Med Mikkel Røisland som dominerende eier, bygges det opp en kompetansebedrift innen rådgivning, utvikling og salg av ny og nyere boligeiendom – Røisland& CO AS.

  • Rådgivninstjenesten er organisert under datterselskapet RCOR (Røisland & Co Rådgivning AS)
  • Meglervirksomheten er organisert under datterselskapet RCOE (Røisland & Co Eiendomsmegling AS)

www.roislandco.no 

Cato Eiendom AS

Cato Eiendom er MoR sitt investerings- og utviklingsselskap innen eiendom for egen utleie og drift.