Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning som forretningsområde har vokst frem etterhvert som aktive investeringer har blitt solgt eller gitt utbytter over tid.

Kapitalforvaltningsområdet har 3 funksjoner:

  • Gi soliditet, utviklings- og arbeidskapital til etablerte investeringer
  • Være tilgjengelig egenkapital ved nye investeringer
  • Gi løpende avkastning med mål om 2-3 % over risikofri plassering pa

Risikoprofilen på området skal være lav